จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2564

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมห้องโรงงานน้ำ อาคารโรงเรือนผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้งสมบูรณ์เพศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมห้องโรงงานน้ำ อาคารโรงเรือนผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้งสมบูรณ์เพศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Calendar