จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ L๒ Switch ๒๔ ช่อง แบบ POE ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ L๒ Switch ๒๔ ช่อง แบบ POE ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar