จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2564

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar