จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน คลาส E๒ ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน คลาส E๒ ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar