จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2564

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงแบบลำแสงเดี่ยว ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงแบบลำแสงเดี่ยว ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar