จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2564

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอระบบไฟ LED ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอระบบไฟ LED ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar