จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2564

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเกจบล็อก ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเกจบล็อก ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar