จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2564

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๔ เพิ่มเติม

   ผู้ประกาศข่าว เสาวณีย์ พานิชเจริญ

เอกสารแนบ
Calendar