จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2564

    ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ระบบ Inverter ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้งสายเมนไฟฟ้า ๖ เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้งสายเมนไฟฟ้า ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar