จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ระบบ Inverter ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้งสายเมนไฟฟ้า ๖ เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้งสายเมนไฟฟ้า ๖ เครื่อง โดยวิธเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar