จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนฝังในฝ้ากระจายลม ๔ ทิศทาง ระบบ Inverter ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียูพร้อมท่อน้ำยาส่วนเกินมาตรฐาน ๒ เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนฝังในฝ้า กระจายลม ๔ ทิศทาง ระบบ Inverter ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู พร้อมท่อน้ำยาส่วนเกินมาตรฐาน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar