จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2564

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน 1 งาน

   ผู้ประกาศข่าว สุภาพร สมิตะสิริ

เอกสารแนบ 
Calendar