จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2564

    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาฯ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ขอเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1.จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เอกสารแนบ

 

2.ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ระบบ inverter 60000 บีทียู

เอกสารแนบ
Calendar