จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2564

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar