จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2564

    ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2565 รายการงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2565

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2565 รายการงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2565
เอกสารแนบ
Calendar