จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2564

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ รอบที่ ๑ งานออกแบบกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์และออกแบบปรับปรุงอาคาร ๖๐พรรษามหาราชินี ๑ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ สดใส

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ รอบที่ ๑
Calendar