จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2564

    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2565

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ สดใส

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาด QS1
Calendar