จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2564

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างออกแบบค่าออกแบบศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรภาคตะวันออกฯ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

งาน จ้างออกแบบค่าออกแบบศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรภาคตะวันออก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จำนวน 1 งาน

 



Calendar