จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2564

    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 65

   ผู้ประกาศข่าว อมรรัตน์ จิรสันติสุข

เอกสารดังแนบ

1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งานจ้างออกแบบ)

2. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งานรักษาความปลอดภัย)

 
Calendar