จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานมัลติมีเดีย จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานมัลติมีเดีย จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ
Calendar