จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2564

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อหน่วยความจำสำรองข้อมูล Solid State Drive SSD จำนวน 60 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อหน่วยความจำสำรองข้อมูล Solid State Drive (SSD) จำนวน 60 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ
Calendar