จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2564

    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

เอกสารแนบ งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
Calendar