จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2564

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นกระเบื้องห้องเรียนและระเบียงทางเดิน โดยวิธีคัดเลือก

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

ตาราง ปปช.

ราคากลาง
Calendar