จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2564

    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาฯ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

1.ซื้อเก้าอี้ฟังคำบรรยาย 240 ตัว

เอกสารแนบ

 

2.ซื้อเก้าอี้นั่งประชุม 240 ตัว

เอกสารแนบ

 

3.ซื้อโต๊ะทำงานตัวแอล 100 ตัว

เอกสารแนบ

4.จ้างทำป้ายบอกสถานที่

เอกสารแนบ
Calendar