จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2564

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อตู้แช่ 4 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อตู้แช่ 4 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังเอกสารแนบ
Calendar