จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2564

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต แบบที่ 1 จำนวน 24 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต แบบที่ 1 จำนวน 24 เครื่อง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังเอกสารแนบ
Calendar