จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต แบบที่ 1 จำนวน 24 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต แบบที่ 1 จำนวน 24 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดังเอกสารแนบ
Calendar