จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่้อหน่วยความจำหลักสำหรับเครื่องแม่ข่าย จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่้อหน่วยความจำหลักสำหรับเครื่องแม่ข่าย จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar