จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2564

    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2564 ถึง มิถุนายน 2564

   ผู้ประกาศข่าว ชญาภา เรียบเรียง

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีความประสงค์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2564 ถึง มิถุนายน 2564)

 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ

 

 
Calendar