จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดจ่ายสารละลายปริมาตร 1-10 มิลลิลิตร 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดจ่ายสารละลายปริมาตร 1-10 มิลลิลิตร 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดังเอกสารแนบ
Calendar