จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2564

    ประกาศจ้างออกแบบกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์และออกแบบปรับปรุงอาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๑ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ สดใส

เอกสารประกาศจ้างออกแบบฯ

เอกสารงานจ้างออกแบบฯ

ขอบเขตของงานจ้างออกแบบฯ

ตารางแสดงวงเงิน (ราคากลาง)

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

 

กรณีติดต่อสอบถามข้อมูลการขอรับเอกสารงานจ้างออกแบบฯ รบกวนติดต่อ ฝ่ายพัสดุ คณะศึกษาศาสตร์

โทร. 038-102018 หรือ 0894953980 ในวันและเวลาราชการ
Calendar