จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2564

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาผลิตวิดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร 8 เรื่อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาผลิตวิดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร 8 เรื่อง

จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังเอกสารแนบ
Calendar