จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2564

    ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓๗ รายการ

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน ๑๓๗ รายการ

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar