จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวีดีโอประชาสัมพันธ์โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวีดีโอประชาสัมพันธ์โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar