จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2564

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำของ ตู้ล๊อคเกอร์ไม้ บานเปิดกระจกแบ่ง 15 ช่อง 30 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

เอกสารแนบ
Calendar