จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2564

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 156 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

เอกสารแนบ ว.พานิช

เอกสารแนบ จุฬาฯ

เอกสารแนบ พว.
Calendar