จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมฝึกทักษะฟังพูดภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก

   ผู้ประกาศข่าว เสาวณีย์ พานิชเจริญ

เอกสารแนบ
Calendar