จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะเรียนคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

เอกสารแนบ
Calendar