จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2564

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียงในห้องเรียน จำนวน ๒๕ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

เอกสารแนบ
Calendar