จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2564

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างออกแบบจัดทำอาร์ตเวิร์ค และจัดพิมพ์คู่มือนักเรียน จำนวน ๑,๖๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

เอกสารแนบ
Calendar