จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2564

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเก้าอี้ฟังคำบรรยาย

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

งานซื้อ เก้าอี้ฟังคำบรรยาย

ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 240 ตัว

ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564

Calendar