จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2564

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกวดราคาซื้อโต๊ะประชุมแบบพับได้ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 120 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกวดราคา

งาน ซื้อโต๊ะประชุมแบบพับได้ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

จำนวน 120 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศเชิญชวน

2. เอกสารประกวดราคา

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (โต๊ะประชุมพับได้ จำนวน 120 ตัว)

4. ตารางแสดงวงเงิบงบประมาณ (โต๊ะประชุมแบบพับได้ จำนวน 120 ตัว)
Calendar