จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2564

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศประกวดราคาซื้อเก้าอี้นั่งประชุม ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 240 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศประกวดราคา

งาน ซื้อเก้าอี้นั่งประชุม ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

240 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศเชิญชวน

2. เอกสารประกวดราคา

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (เก้าอี้นั่งประชุม จำนวน 240 ตัว)

4. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (เก้าอี้นั่งประชุม จำนวน 240 ตัว)
Calendar