จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2564

    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลอ่างศิลา

   ผู้ประกาศข่าว กฤดาอร จุนวิเชียร

เอกสารแนบ
Calendar