จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2563

    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ดาวน์โหลดประกาศ) (รายละเอียดพื้นที่เช่า)
Calendar