จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2563

    ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

ขอบเขตของงาน

รายละเอียดของงาน
Calendar