จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2563

    ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 3

   ผู้ประกาศข่าว ส่องนภา แก้วจำรัส

สำเนาประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 3
Calendar