จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2563

    ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ งานประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ งานประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
1. เอกสารประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เลขที่ 106-2563
2. เอกสารประกวดราคา เลขที่ 01-2564
3. ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ/รายละเอียดการจ้างเหมาฯ
ลิงก์ไฟล์เอกสารทั้งหมด
Calendar