จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2563

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ Geodatabase จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Geodatabase) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar