จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2563

    ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูลอาคารและสิ่งปลูกสร้างในภาคสนาม Urban Build-up Area จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูลอาคารและสิ่งปลูกสร้างในภาคสนาม (Urban Build-up Area) จำนวน  ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar